Ürge & Černohlávek
Palác Adria - Jungmannova 31
110 00 Praha 1

web: www.ur.cer.cz
email: office@ur.cer.cz

tel.: +420 224 494 530
fax.: +420 224 948 038Mgr. David Strupek
Mgr. David Strupek vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1988 – 1993), poté pracoval jako advokátní koncipient.
Advokátem a členem České advokátní komory se stal v roce 1998, v advokátní kanceláři Ürge & Černohlávek vykonává praxi od roku 2001.

Jakožto člen kolektivu advokátů Linky právní pomoci Nadace Naše dítě je spoludržitelem ceny Právník roku za rok 2006 v kategorii rodinné právo, v témž roce nominován i v kategorii občanských a lidských práv.

Specializuje se na:

- Občanské právo
- Obchodní právo
- Procesní právo
- Rodinné právo
- Trestní právo
© 2007 All rights reserved | Urge & Černohlávek | Palác Adria - Jungmannova 31 | 110 00 Praha 1